fbpx

Beläggning med isolerings- och beklädningsplattan är enkel och lätt

Stenbelagd sockel utan målning

Med isolerings- och beklädningsplattor belägger och reparerar du sockeln enkelt utan flera arbetsfaser och produkter. Genom att använda tillskottsisolator till sockel förbättrar du utseendet på din fastighet och skyddar sockeln från sprickning och förfall som orsakas av växlingar i temperaturen. Sockeln kan beläggas, repareras och förnyas lätt med isolerings- och beklädningsplattor. Vi bjuder installationsanvisningar och installationsservice för Amperla Thermo isolerings- och beklädningsplattor. Installationsanvisningarna berättar vad måste göras före installationen och hur tillskottsisoleringen görs.

Vi hjälper dig med installationen

Installationsservice

För installationen av Amperla Thermo isolerings- och beklädningsplattan kan du beställa Suomen Sokkelieriste Oys egen installatör. Jarno Tahvanainen är ansvarig för installationerna och han har mångårig erfarenhet inom byggbranschen och i hans händer lyckas tillskottsisoleringen till sockeln enkelt och snabbt. Vi installerar isolerings- och beklädningsplattorna enligt dina önskemål. Vänligen kontakta oss för vidare diskussion!

Anvisningar

Du kan också kontakta oss gällande installationsrelaterade problem, vi svarar gärna på alla frågor.

Amperla Thermo installationsanvisningar

Installationsanvisningarna som PDF-fil

Installationsanvisningarna finns som utskrivbar PDF-fil på fliken produkter & tjänster--> installationsanvisningar

Före installation

Plattorna ska förvaras skyddade från regn och fukt före installation.

Ta bort jordmaterialet vid roten av sockeln tills du når frostisoleringen. Ta bort lös smuts och stora ojämnheterna på sockeln mekaniskt.

Plattan fästs på sockeln med infästnings- eller renoveringsbruk. Följ de instruktioner som ges av tillverkaren gällande bl.a. blandning, absorbering och brukstemperatur. Enligt sockelns grovhet är åtgången 3-5 plattor / 15-20 kg säck. Bruket breds ut med en tandspatel från botten till topp.

På det här sättet kan den potentiella fukten i sockeln rinna ner på marken längs “brukspåren”.

Installation

Installationen av plattorna börjar från det yttre hörnet och sedan fortsätter man med hela plattorna. Vid behov finslipas plattorna med en cirkelsåg, en handsåg eller en mattkniv. Om det finns ojämnheter på sockeln, kan de korrigeras genom att finslipa Amperla Thermo isoleringsplattorna.

Plattorna placeras ordentligt i expansionsfogen (se till att bruket inte går in i fogarna). Mellan plattorna kan lämnas en slits på 0,5–1,5 cm som fylls efter installationen med limkoncentratsmassa, ca. 0,5 cm från plattans yta. I den våta limkoncentratsmassan pressas installationssand, då fogen blir omärkbar. Plattorna stöds mot sockeln tills bruket har torkat.

Suomen Sokkelieriste Oy

Postadress
Huoltotie 7, 80790 Kontioranta

Riina Tolvanen
tel. 0400 318131

Jarno Tahvanainen
tel. 0500 719072

Stäng meny